dr. Cocora Beatrice
Servicii juridice
 • La prețuri favorabile
 • În românește
 • În centrul Budapestei, lângă Bazilica Sfântul Ștefan

Vă așteptăm în cabinetul de avocat utilizând trei limbi de lucru:
 • română
 • maghiară
 • engleză

OFERTĂ
TRADUCERI TRADUCERI
dr. Cocora Beatrice

DOMENII și SERVICII

IMOBILIARE

IMOBILIARE

Domeniul imobiliar este un domeniu important în care Cabinetul este specializat. În Ungaria contractele imobiliare nu se încheie la notar, ci la avocat! Oferim servicii integrale de consultanță privind tranzacțiile imobiliare și aspectele financiare sau juridice legate de acestea:
 • Redactarea și contrasemnarea contractelor imobiliare: contracte de vânzare-cumpărare, de donație, de închiriere
 • Asistență la negocieri
 • Efectuarea tuturor formalităților legate de cartea funciară, inclusiv a celor privind existența/inexistența sarcinilor care grevează imobilul
 • Reprezentarea clientului și depunerea documentației la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară competent din Ungaria


ÎNFIINȚĂRI SOCIETĂȚI COMERCIALE & DREPT SOCIETAR

ÎNFIINȚĂRI SOCIETĂȚI COMERCIALE & DREPT SOCIETAR

Oferim servicii integrale de înființare a societăților comerciale în Ungaria, precum și de înregistrare mențiuni, privind modificările datelor societăților comerciale înregistrate în Ungaria:
 • Redactarea și contrasemnarea tuturor contractelor necesare înființării unei societăți
 • Autorizarea, domicilierea sediului social și a punctului de lucru
 • Redactarea și contrasemnarea tuturor înscrisurilor necesare înregistrării modificărilor/schimbărilor (cesiune de părți sociale și/sau acțiuni, schimbare denumire societate, majorarea sau reducerea de capitalului social, schimbarea sediului social, etc)
 • Efectuarea tuturor operațiunilor necesare la registrul comerțului
 • Consultanță cu privire la orice alte aspecte de drept societar
 • Consultanță, asistență şi reprezentare în fața instanțelor judecătorești pentru litigii de drept societar

DREPT COMERCIAL

DREPT COMERCIAL

 • Întocmirea, negocierea, redactarea și contrasemnarea contractelor comerciale: vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, construcții, împrumut, comodat, creditare, mandat, reprezentare, gaj, ipotecă, cesiune, construcții, întreținere, etc.
 • Consultanță în domeniul contractelor comerciale


DREPTUL FAMILIEI

DREPTUL FAMILIEI

 • Consultanță privind alegerea regimului matrimonial corespunzător
 • Redactarea și contrasemnarea contractelor matrimoniale
 • Acțiuni de divorț: asistență, consultanță și reprezentare în fața instanței judecătorești competente din Ungaria, redactarea și contrasemnarea acordului părților, depunerea acestuia la dosar
 • Asistență și reprezentare în acțiunile de partaj (împărțirea bunurilor comune în timpul sau după desfacerea căsătoriei)
 • Asistență și reprezentare în acțiunile care au ca obiect interesele minorilor: stabilire domiciliu, custodie, stabilirea și tăgada paternității

DREPT SUCCESORAL

DREPT SUCCESORAL

 • Redactare testament
 • Redactare contract de moștenire și reprezentare în fața oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent din Ungaria în vederea înregistrării la cartea funciară
 • Reprezentare în cadrul procedurii succesorale

RECUPERĂRI CREANȚE

RECUPERĂRI CREANȚE

 • Redactare somație avocațială de plată
 • Recuperări creanțe prin procedura somației de plata
 • Inițierea procedurii executării silite a debitoarei
 • Inițierea procedurii lichidării judiciare a debitoarei

REPREZENTARE JURIDICĂ

REPREZENTARE JURIDICĂ

 • Reprezentare juridică în fața tuturor autorităților și instanțelor judecătorești din Ungaria.

ONORARIUL și politica de preț:

Conform legii privind avocatura, în vigoare în Ungaria, onorariul avocațial se stabilește liber, pe baza înțelegerii dintre client și avocat. Cabinetul nostru practică onorarii moderate.

În funcție de natura cazului Dvs., practicăm diverse tipuri de onorarii:
 • onorarii orare,
 • onorarii fixe (forfetare),
 • onorariu-abonament (pentru clienții persoane juridice) și
 • onorarii de succes (cu caracter complementar, care completează onorariul fixat).
Cu ocazia primei consultații aplicăm onorariul orar, care este de 25.000 HUF / oră începută (pentru consultații în limba Maghiară) sau 100 EUR / oră începută (pentru consultații în limba Engleză sau Română).

Cu ocazia primei consultații, la acceptarea mandatului, comunicăm clientului în scris suma onorariului și cheltuielile care vor apare pe parcursul rezolvării cazului (care vor fi suportate de client).

Onorariul este stabilit liber de către părți, pentru fiecare caz în parte, în raport de natura, dificultatea, complexitatea, amploarea sau durata cazului.

Onorariului i se aplică diverse reduceri, determinate de numeroși parametri: durata legăturii profesionale cu clientul, alte servicii comandate de client, etc.
Pentru informații privind reducerile actuale, accesați pagina „Actualități”, contactați-ne sau urmăriți – ne pe Facebook!Servicii juridice
 • La prețuri favorabile
 • În românește
 • În centrul Budapestei, lângă Bazilica Sfântul Ștefan

Vă așteptăm în cabinetul de avocat utilizând trei limbi de lucru:
 • română
 • maghiară
 • engleză

OFERTĂ
TRADUCERI TRADUCERI
Cocora Legal
Dr. Beatrice Cocora avocat
Telefon: +36 30 6824766 - E-mail: mailto:dr.beatrice@cocora.hu
Membru al Baroului Budapesta: www.bpugyvedikamara.hu

Disclaimer

În cazul în care nu se specifică un alt autor în mod expres, conținutul acestei pagini de internet constituie proprietatea intelectuală aparținând exclusiv Dr. Beatrice Cocora, avocat. Conținutul acestor pagini nu poate fi utilizat în vreun fel sau multiplicat decât cu acordul prealabil, scris, al autoarei. Logoul Cocora Legal este ocrotit de lege, ca marcă înregistrată. Conținutul paginii poate fi citat, cu condiția specificării sursei, respectiv cu condiția ca utilizarea unui asemenea citat să nu se facă în scopuri comerciale.
Informațiile cuprinse pe această pagină de internet au doar caracter general de informare publică, nu pot fi considerate ofertă sau acceptarea unei oferte; nu constituie consultanță juridică și nici nu pot înlocui consultanța juridică în nici un caz. Nici una din ofertele de pe această pagină de internet nu generează pentru avocat/Cabinetul avocat obligații contractuale.
Ne rezervăm dreptul de a modifica total sau parțial, precum și de a șterge oricând informațiile și ofertele de pe această pagină de internet.

Avocatul/Cabinetul avocat nu își asumă nici o răspundere pentru conținutul linkurilor terților, incluse pe această pagină. Pentru conținutul acestora, va răspunde, după caz titularul, ofertantul sau operatorul paginii respective de internet.