dr. Cocora Beatrice
Ügyfélközpontú ügyvédi szolgáltatások
 • kedvező díjszabással
 • több nyelven
 • Budapest szívében!

Három munkanyelven dolgozunk
 • magyar
 • román
 • angol

Csomagajánlat
KITELEPÜLŐ CSOMAG KITELEPÜLŐ CSOMAG
dr. Cocora Beatrice

SZAKTERÜLETEK

Ingatlanjog

INGATLANJOG

 • Minden ingatlanos megbízásunk tartalmazza a tanácsadást a teljes ügylet során, az első felmerülő kérdéstől az ügylet sikeres lezárásáig.
 • Ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés készítése és ellenjegyzése
 • Képviselet a földhivatali eljárásban
 • Terhelt ingatlan adásvételénél tanácsadás, közreműködés és képviselet a terhekkel kapcsolatos ügyintézésben
 • Tanácsadás a vevőknek, az ingatlanszerzőknek az ingatlanszerzés folyamatában, az ingatlan-közvetítő irodákkal való hatékony együttműködés érdekében
 • Ingatlan bérleti szerződés készítése és ellenjegyzése, a bérlő/bérbeadó képviselete a tárgyalásokon
 • Tanácsadás ingatlan-befektetőknek, ingatlan-befektetést fontolgatóknak
 • Ingatlankezelés

TÁRSASÁGI JOG § CÉGJOG

TÁRSASÁGI JOG § CÉGJOG

 • Cégalapítás: Bt., Kft., Zrt. stb. – alapításhoz szükséges iratok készítése és ellenjegyzése
 • Cégmódosítás: székhelyváltozás, tőkeemelés, tagváltozás, stb. – cégiratok készítése és ellenjegyzése
 • Cégek átalakulása: cégforma váltás, egyesülés, szétválás
 • Cégek végelszámolása
 • Hagyományos és egyszerűsített (iratmintás) cégeljárás
 • Elektronikus cégeljárás
 • Székhelyszolgáltatás, kézbesítési megbízotti szolgáltatás
 • Képviselet cégbíróság előtt
 • Cégügyekkel kapcsolatos teljeskörű jogi és adózási tanácsadás
 • Részvétel a cég vezetői döntéseinek előkészítésben, igény szerint részvétel a vezető testület ülésein
 • Belső szabályzatok kidolgozása
 • Üzletrész-, részvény-átruházási szerződés készítése és ellenjegyzése

KERESKEDELMI JOG

KERESKEDELMI JOG

 • Vállalkozási, megbízási, reklám, ügynöki, és egyéb kereskedelmi szerződések készítése és véleményezése
 • Építőipai vállalkozási szerződések készítése és véleményezése
 • Fő-és alvállalkozói szerződések készítése
 • Képviselet a tárgyalások során
 • Általános szerződési feltételek kialakítása vállalati ügyfeleknek

CSALÁDJOG

CSALÁDJOG

Házassági jog területén:
 • Tanácsadás a megfelelő házassági vagyonjogi rendszer kiválasztásához
 • Házassági vagyonjogi szerződés készítése és ellenjegyzése
 • Házassági bontóperekben: jogi tanácsadás, okiratszerkesztés (kereset, megállapodás) és peres képviselet
 • Házassági vagyonjogi perekben: jogi tanácsadás, okiratszerkesztés (kereset, megállapodás) és peres képviselet
 • Teljeskörű tanácsadás házassággal kapcsolatos vagyonjogi kérdésekben


A bejegyzett élettársi kapcsolatok joga területén:
 • Élettársi vagyonjogi szerződés készítése és ellenjegyzése
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésénél: jogi tanácsadás, okiratszerkesztés (vagyonmegosztási megállapodás készítése és ellenjegyzése), képviselet
 • Gyermekelhelyezéssel, tartásdíjjal, szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyekben: jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és peres képviselet
 • Családi jogállással kapcsolatos ügyekben (pl. apaság vélelmével, örökbefogadással összefüggő eljárások): jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és peres képviselet

ÖRÖKLÉSI JOG

ÖRÖKLÉSI JOG

 • Végrendelet készítése
 • Öröklési szerződés készítése és képviselet a földhivatali eljárásban
 • Képviselet hagyatéki eljárásban és öröklési perben
 • Tejeskörű tanácsadás örökléssel kapcsolatos vagyonjogi kérdésekben

KÖZIGAZGATÁSI JOG

KÖZIGAZGATÁSI JOG

 • Tanácsadás és képviselet adó-, jövedéki, vámjogi és építésigazgatási ügyekben
 • Képviselet közigazgatási perekben

KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSA

KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSA

 • Ügyvédi fizetési felszólítás készítése
 • Fizetési meghagyás intézése
 • Végrehajtási eljárás kezdeményezése az adós ellen
 • Felszámolási eljárás kezdeményezése az adós ellen
 • Perindítás, bíróság előtti peres képviselet
 • Jelzálogjog bejegyzése (társasház, lakásszövetkezet)

SZEMÉLYISÉGI JOG

SZEMÉLYISÉGI JOG

 • Képviselet sajtó-helyreigazítási, és személyhez fűződő jogok megsértése miatt indult perekben

DÍJSZABÁS

A hatályos ügyvédi törvény szerint az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. A munkadíjról minden esetben előre, az ügyféllel együtt állapodunk meg az első konzultáció alkalmával és rögzítjük az ügyvédi megbízási szerződésben, az adott ügyben várható költségekkel együtt.

A munkadíj lehet: fix díj, óradíjas, százalékos, sikerdíjas, illetve ezek ötvözete.

Fix díjasak általában a cégalapítási (-módosítási) ügyek, a családjogi ügyek, a fizetési meghagyás.

Százalékos díjazásúak általában az ingatlan adás-vételek/ajándékozások és az egyes szerződések elkészítése, véleményezése.

Az első konzultáció óradíjas, az óradíj összege 25.000 forint / megkezdett óra (magyar nyelvű konzultáció) vagy 100 euro / megkezdett óra (angol vagy román nyelvű konzultáció).

A munkadíj összege függ attól, hogy az ügy mennyire összetett, időigényes, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és milyen mértékű ügyvédi felelősség kapcsolódik az ügylet ellátásához.
Az igénybe vehető kedvezményekről érdeklődjön elérhetőségeinken illetve nézzen körül a honlapon közzétett kiemelt ajánlatok között vagy kövesse irodánkat a Facebookon!Ügyfélközpontú ügyvédi szolgáltatások
 • kedvező díjszabással
 • több nyelven
 • Budapest szívében!

Három munkanyelven dolgozunk
 • magyar
 • román
 • angol

Csomagajánlat
KITELEPÜLŐ CSOMAG KITELEPÜLŐ CSOMAG
Cocora Legal
Dr. Cocora Beatrice ügyvéd
Telefon: +36 30 6824766 - E-mail: mailto:dr.beatrice@cocora.hu
A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja: www.bpugyvedikamara.hu

Jognyilatkozat
A honlap tartalma – ahol más szerző nincs kifejezetten feltüntetve – dr. Cocora Beatrice ügyvéd szellemi alkotása és jogi oltalom alatt áll; felhasználása és többszörözése csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A COCORA Legal logó védjegyoltalom alatt áll. A honlap idézése megengedett, feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül.
A honlapon elhelyezett közlések nem tekinthetők szerződési ajánlatnak vagy ajánlat elfogadásának, sem jogi tanácsadásnak; e közlések nem kötik az ügyvédet/Ügyvédi irodát; ezek célja kizárólag a nyilvánosság tájékoztatása.
A honlap tartalmát az ügyvéd/Ügyvédi iroda részben vagy egészben bármikor jogosult megváltoztatni!
A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az ügyvédet/Ügyvédi Irodát semmiféle felelősség nem terheli.