dr. Cocora Beatrice
Ügyfélközpontú ügyvédi szolgáltatások
 • kedvező díjszabással
 • több nyelven
 • Budapest szívében!

Három munkanyelven dolgozunk
 • magyar
 • román
 • angol

Csomagajánlat
KITELEPÜLŐ CSOMAG KITELEPÜLŐ CSOMAG
dr. Cocora Beatrice

HÍREK

« vissza

BÜROKRÁCIACSÖKKENTÉS EU-MÓDRA!

A következő tájékoztatót mindenki figyelmébe ajánlom, aki a származása szerinti EU tagállamtól eltérő tagállamban él, dolgozik, vállalkozik, telepedik le, alapít családot, vagy ezek valamelyikét tervezi!


A nyár egyik jelentős fejleménye, hogy elfogadták, közzétették és már hatályba is lépett az „egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról (…)” szóló 2016/1191(EU) Rendeletet.

A rendelet hivatalos magyar szövege ezen a linken érhető el.

Noha a tagállamoknak csak 2019 február 16-tól kell alkalmazniuk, érdemes felfigyelni rá:
Az uniós jogalkotó felismerte azt, amit az Unióban, a szabad mozgás és tartózkodás jogát gyakorló polgárok milliói tapasztalnak nap, mint nap: hogy ahhoz, hogy a származási tagállamuktól eltérő tagállamban kössenek házasságot, jelentsék be gyermekük születését, igazolják büntetlen előéletüket, vállaljanak munkát stb., bonyolult és költséges (voltaképpen a szabad mozgás és tartózkodás jogának gyakorlását indokolatlanul nehezítő) formai követelményeknek kell megfelelniük (Apostille, hiteles fordítások). Elérkezettnek látta az időt ezen a téren a jogegységesítésre, korszerűsítésre és a bürokráciacsökkentésre.
E Rendelet CÉLJA:
- mentesíteni a hitelesítés és hasonló alakiságok kötelezettsége alól az uniós polgárt és csökkenteni az egyéb alakiságok kötelezettségét
- olyan többnyelvű (az unió összes hivatalos nyelvén elérhető) formanyomtatványokat bevezetni/rendszeresíteni, amelyeket a kiállítás szerinti tagállamtól eltérő tagállamban felhasználni szánt közokiratokhoz lehet csatol(tatni) a továbbiakban, fordítási segédletként.
Milyen OKIRATOKRA vonatkozik? EU tagállamok hatóságai által kiállított közokiratokra, amelyeket egy másik tagállamba történő bemutatásra szántak, és amelyek a rendelet által meghatározott jogok/jogi tények igazolására szolgálnak:
- születés;
- életben lét;
- haláleset;
- név;
- házasságkötés, beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot;
- a házasság felbontása, különválás vagy a házasság érvénytelenítése;
- bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és megszűnése
- leszármazás;
- örökbefogadás;
- lakóhely és/vagy tartózkodási hely;
- állampolgárság;
- büntetlen előélet
+ a származási tagállamtól eltérő tagállamban az EP választás gyakorlásához bemutatni kért okiratokra
NEM vonatkozik: 3. országbeli (tehát nem EU tagállamban kiállított) közokiratokra, SEM ezeknek a tagállami hatóságok által készített hiteles másolataira, sem a magánokiratokra.
JELENTŐS POZITÍV VÁLTOZÁSOK 2019.február 16-tól:
1) Azokra a KÖZOKIRATOKRA, amelyek a hatálya alá tartoznak NEM KELL többé APOSTILLE-t kérni/beszerezni!
2) Kötelez minden tagállamot a többi tagállamban készült hiteles másolat elfogadására!
3) Megállapítja, hogy nem kötelezhetők az uniós polgárok a közokirat eredeti példányának és hiteles másolatának egyidejű bemutatására!
4) FORDÍTÁSSAL kapcsolatos alakiságok jelentős egyszerűsítése:
a) Nem kell fordítást bemutatni:
- a felhasználás szerinti tagállam hivatalos nyelvein /általa elfogadott nyelveken kiállított közokiratról (ezek megjelölésére határidőt tűz ki a rendelet a tagállamoknak)
- az e Rendelet által létrehozott többnyelvű formanyomtatvánnyal kísért közokiratról HA a befogadó tagállami hatóság szerint a formanyomtatvány elegendő.
b) Egy tagállamban HITELES FORDÍTÁS készítésére jogosult személy által készített hiteles fordítást az összes tagállamban EL KELL FOGADNI!
Ezt követően egy tagállam hatóságai sem tagadhatják meg egy hiteles fordítás befogadását arra hivatkozással, hogy azt nem az adott tagállam hites fordítói készítették!
A Rendelet által bevezetett TÖBBNYELVŰ FORMANYOMTATVÁNYOKról bővebben: az uniós polgárok kérhetik majd a kiállítás szerinti tagállamban, az adott közokiratot kiállító hatóságtól,hogy a felhasználás szerinti tagállam nyelvén állítson ki hozzá ilyen formanyomtatványt.
A kiállító tagállam csak KÉRELEMRE fogja kiállítani az erdeti okirat mellé, a kérelmezőnek kell megjelölnie, hogy melyik tagállamban kívánja felhasználni, így annak hivatalos nyelvén kerül majd kiállításra a kísérő, idegennyelvű formanyomtatvány.
Fontos, hogy a Rendelet megállapítja, hogy az ilyen formanyomtatvány DÍJA nem haladhatja majd meg előállítási költségét!
A formanyomtatványok bevezetésére hosszabb határidőt tűz a Rendelet, így az ezekre irányuló kérelmeinkkel még várnunk kell 2016. február 16-ig.
Érdemes (volt) rá várni, mert álláspontom szerint jelentősen meg fogja könnyíteni a polgárok/vállalkozások szabad mozgását az Unióban.
« vissza


Ügyfélközpontú ügyvédi szolgáltatások
 • kedvező díjszabással
 • több nyelven
 • Budapest szívében!

Három munkanyelven dolgozunk
 • magyar
 • román
 • angol

Csomagajánlat
KITELEPÜLŐ CSOMAG KITELEPÜLŐ CSOMAG
Cocora Legal
Dr. Cocora Beatrice ügyvéd
Telefon: +36 30 6824766 - E-mail: mailto:dr.beatrice@cocora.hu
A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja: www.bpugyvedikamara.hu

Jognyilatkozat
A honlap tartalma – ahol más szerző nincs kifejezetten feltüntetve – dr. Cocora Beatrice ügyvéd szellemi alkotása és jogi oltalom alatt áll; felhasználása és többszörözése csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A COCORA Legal logó védjegyoltalom alatt áll. A honlap idézése megengedett, feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül.
A honlapon elhelyezett közlések nem tekinthetők szerződési ajánlatnak vagy ajánlat elfogadásának, sem jogi tanácsadásnak; e közlések nem kötik az ügyvédet/Ügyvédi irodát; ezek célja kizárólag a nyilvánosság tájékoztatása.
A honlap tartalmát az ügyvéd/Ügyvédi iroda részben vagy egészben bármikor jogosult megváltoztatni!
A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az ügyvédet/Ügyvédi Irodát semmiféle felelősség nem terheli.