dr. Cocora Beatrice
Ügyfélközpontú ügyvédi szolgáltatások
 • kedvező díjszabással
 • több nyelven
 • Budapest szívében!

Három munkanyelven dolgozunk
 • magyar
 • román
 • angol

Csomagajánlat
KITELEPÜLŐ CSOMAG KITELEPÜLŐ CSOMAG
dr. Cocora Beatrice

HÍREK

« vissza

Az ingatlan-adásvételek záró akkordja: a birtokba adás

AZ INGATLAN-ADÁSVÉTELEK ZÁRÓ AKKORDJA: A BIRTOKBA ADÁS

Noha a köznyelv „kulcsátadás”-nak hívja, a birtokba adás sokkal több, mint a kulcsok átadása.


Ingatlan adásvételi / ajándékozási szerződések elkészítésével megbízó ügyfeleim tudják, hogy a szerződéskötéskor mindig hangsúlyozom, hogy a tranzakció végén a birtokba-adási jegyzőkönyv tervezetet is megküldöm majd részükre, és kérem, hogy az alapján végezzék el a birtokba adást, hisz a birtokba-adási jegyzőkönyvnek olyan, lényeges tartalmi elemei vannak, amelyeket feltétlenül fontos helyesen és pontosan írásba foglalni.
Melyek is ezek?
1) Azonosítani kell a szerződő feleket, az eladót és a vevőt birtokba adó és birtokba vevőként, illetve az ő jelenlevő képviselőiket.
2) Szerződés szerinti teljesítések rögzítése: Rögzíteni kell, hogy a szerződésben foglaltak teljesültek: a vevő megfizette a vételárat, így megszerezte birtokba lépési jogosultságát, és eladó vele szemben kötbérfizetési igénnyel nem lép fel. Rögzíteni kell, hogy eladó a szerződés szerinti időben adta át az ingatlan birtokát, így vevő vele szemben kötbérfizetési igénnyel nem lép fel.
3) A közművek:
i) az eladó az ún. „nullás igazolásokkal” igazolja, hogy nincs tartozása a közműszolgáltatók felé (birtokba adásig az eladó, azt követően pedig a vevő köteles a közművek díjait fizetni);
ii) a felek rögzítik a közműórák azonosító számát és állását.
4) A közös költség:
az eladó ekkor adja át a társasházi közösköltség tartozás-mentességről szóló igazolást (én a feleknek a szerződéskötéshez is szoktam javasolni ennek igazolását, mivel ez a tartozás az ingatlant terhelheti, így lényegi eleme a szerződéskötésnek, hogy van-e rajta ilyen típusú teher vagy sem).
5) Átírások, kijelentkezések: a jegyzőkönyvben nyilatkozni kell az eladónak arról is, hogy
- hozzájárul ahhoz, hogy vevő a közüzemi szerződéseket a saját nevére átírja (a gyakorlatban sokszor célszerű a feleknek együtt elmenni a közműszolgáltatókhoz, ahol az adott óraállásig az eladó kifizeti a fogyasztást, a vevő pedig átíratja nevére a közműveket, így biztosan nem maradhat közüzemi tartozás, az átírás pedig biztosan helyesen és időben történik meg, a vevő nem fizethet birtokba-adás előtti számlát, az eladó pedig nem fog kapni ez utáni számlát)
- az ingatlanból kijelentkezett és senki nem maradt bejelentkezve (ideértve az is, hogy az ingatlan nem telephelye, illetve székhelye semmilyen gazdasági társaságnak, vagy annak áthelyezését az illetékes cégbíróságnál megkezdte).
6) Az ingatlan felszerelései, állapota: célszerű rögzíteni a szerződés szerint az ingatlanban maradó felszerelési tárgyak, ingóságok meglétét és átadását/átvételét, az ingatlan szerződés szerinti, elfogadható, vagy - adott esetben - annak nem megfelelő állapotát.
Formailag: teljes bizonyító erejű magánokiratként célszerű felvenni, azaz: i) az átadó/átvevő feleken kívüli, jelenlevő 2 tanú aláírásával vagy ii) ügyvédi ellenjegyzéssel kell ellátni.
Ingatlanos ügyekben keressenek bizalommal, ez irodám fő szakterülete!
« vissza


Ügyfélközpontú ügyvédi szolgáltatások
 • kedvező díjszabással
 • több nyelven
 • Budapest szívében!

Három munkanyelven dolgozunk
 • magyar
 • román
 • angol

Csomagajánlat
KITELEPÜLŐ CSOMAG KITELEPÜLŐ CSOMAG
Cocora Legal
Dr. Cocora Beatrice ügyvéd
Telefon: +36 30 6824766 - E-mail: mailto:dr.beatrice@cocora.hu
A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja: www.bpugyvedikamara.hu

Jognyilatkozat
A honlap tartalma – ahol más szerző nincs kifejezetten feltüntetve – dr. Cocora Beatrice ügyvéd szellemi alkotása és jogi oltalom alatt áll; felhasználása és többszörözése csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A COCORA Legal logó védjegyoltalom alatt áll. A honlap idézése megengedett, feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül.
A honlapon elhelyezett közlések nem tekinthetők szerződési ajánlatnak vagy ajánlat elfogadásának, sem jogi tanácsadásnak; e közlések nem kötik az ügyvédet/Ügyvédi irodát; ezek célja kizárólag a nyilvánosság tájékoztatása.
A honlap tartalmát az ügyvéd/Ügyvédi iroda részben vagy egészben bármikor jogosult megváltoztatni!
A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az ügyvédet/Ügyvédi Irodát semmiféle felelősség nem terheli.